Bulevar oslobodilaca Čačka 127a, Čačak 32000, Srbija info@solchem.co.rs

Adresa

Bulevar oslobodilaca Čačka 127a, Čačak 32000, Srbija

Telefon

+381 32 5590 703

Naši proizvodi

Proizvodi u procesu toplog cinkovanja - katalog

Proizvodi za proces toplog cinkovanja

ANTIVAPOR

Opis

Proizvod se koristi kao sredstvo za smanjenje nastanka isparenja od kiseline u kadama za nagrizanje, takođe deluje emulgirajuće na organske komponente iz radne kade tako što ih zadržava stabilne (emulgovane) u radnom rastvoru i odlaže vreme isplivavanja organskih nečistoća na površinu radne kade.

Primena

konc: 2% od konc. kiseline
temp: sobna - 35° C
vreme reakcije: u zavisnosti od vremena nagrizanja

SA 125

Opis

Proizvod je tečni kiseli odmašćivač na bazi hlorovodonicne i fosforne kiseline koji se koristi za odstranjivanje masnoća i drugih nečistoća sa površine čeličnih elemenata. Koristi se u postuku potapanja kod hemijske pripreme elemenata za toplo cinkovanje.

Primena

konc: 10-15%
temp: 30-40° C
vreme reakcije: 10-30 min

SA 205

Opis

Proizvod obezbeđuje da sveže pasivirani komadi nakon toplog cinkovanja zadrže sjaj od 60 do 90 dana i da u tom periodu ne dođe do stvaranja bele rđe.

Primena

konc: 5ml/l
temp: 22 - 25° C
vreme reakcije: 1 - 2 min

SA 205 KN

Opis

Proizvod obezbeđuje da sveže pasivirani komadi nakon toplog cinkovanja zadrže sjaj od 60 do 90 dana i da u tom periodu ne dođe do stvaranja bele rđe.

Primena

konc: 5 ml/l
temp: 22 - 25° C
vreme reakcije: 60 - 120 sec

SA 22

Opis

Proizvod se koristi kao inhibitor u kadama za nagrizanje hlorovodoničnom kiselinom. Deluje tako što sprečava reakciju između kiseline i osnovnog materijala a omogućava reakciju između kiseline i rđe. Produžava radni vek radnog rastvora za nagrizanje.

Primena

konc: 1% od konc kiseline
temp: sobna - 35° C
vreme reakcije: vreme nagrizanja

SA 22 V

Opis

Proizvod se koristi kao inhibitor u kadama za nagrizanje kiselinama, deluje tako što sprečava reakciju između kiseline i osnovnog čelika a omogućava reakciju između kiseline i rđe. Produžava radni vek radnog rastvora za nagrizanje.

Primena

konc: 1% od konc kiseline
temp: sobna - 35° C
vreme reakcije: vreme nagrizanja

SC 119 CNO

Opis

Proizvod je tečni kiseli odmašćivač posebno formulisan za odmašćivanje i deoksidaciju gvožđa i čelika, posebna smeša kiselina i sintetičkih biorazgradivih površinski aktivnih materija koji služi za uklanjanje masnoća, ulja i ostalih nečistoća a izuzetno je efikasan za skidanje cundera. Ne sadrži fosfate te je smanjena produkcija mulja u radnim kadama.

Primena

konc: 5 - 8%
temp: 25 - 30° C
vreme reakcije: 10 - 30min

SC A 225

Opis

Tečni visokoalkalni odmašćivač koji se koristi za odmašćivanje delova od gvožđa i čelika, na bazi silikata i posebno formulisanih tenzida i emulgatora koji obezbeđuju odlično odmašćivanje površine. Koristiti kao hemijski odmašćivač potapanjem i kao elektro odmašćivač - anodni i katodni.

Primena

konc: 3-5% potapanje 6-8% elektrohemijsko odmašćivanje
temp: 50-90°C
vreme reakcije: 5-30min potapanje 1-10 min elektrohemijsko

Tečni fluks

Opis

Proizvod se koristi za pripremu elemenata pre toplog cinkovanja, sprečava trenutnu koroziju elemenata nakon nagrizanja u kiselini, poboljšava kvašljivost i omogućava reakciju između površine metala i rastopljenog cinka.

Primena

konc: 420 g/l
temp: 40 - 50° C
vreme reakcije: 30 sec

Sredstva za pranje

ADITIV PE 201

Opis

Proizvod je mešavina surfaktanata specijalno formulisanih kako bi se postigao maksimalan stepen odmašćivanja u alkalnim i kiselim rastvorima u sistemima koji rade potapanjem i ultrazvukom. Primena je u skladu sa osnovnim odmašćivačem.

Primena

konc: 1- 3%
temp: 30 - 75° C
vreme reakcije: 15 - 30min

ADITIVE PE 202

Opis

Proizvod je specijalna mešavina organskih soli koja se dodaje u visoko alkalna kupatila za elektrohemijsko odmašćivanje komada u sistemima potapanjem kao i u postupcima ultrazvučnog odmašćivanja.

Primena

konc: 3-5%
temp: 40 -60° C
vreme reakcije: 2 - 10 min

ADITIV PE 203

Opis

Proizvod je izuzetno efikasna kobinacija surfaktanata koja se dodaje u visoko alkalna kupatila za odmašćivanje komada u sistemima potapanjem, prskanjem ili oblivanjem.

Primena

konc: 0.3 - 1%
temp: >40° C
vreme reakcije: vreme odmašćivanja

ADITIV SC 1053

Opis

Tečni preparat za privremenu korozionu zaštitu delova od čelika i livenog gvožđa. Preparat je na bazi amina i sintetičkih aditiva bez prisustva nitrita.

Primena

konc: 10 -20 g/l
temp: sobna - 80° C
vreme reakcije: 5 - 10min

SC - E 226

Opis

Proizvod je alkalni jednokomponentni tečni odmašćivač namenjen za odmašćivanje materijala od čelika i gvožđa pred emajliranje i za galvanske linije. Napravljen je na bazi specijalno formulisanih sredstva za kvašenje koja natapaju površinu radnih komada i omogućuju dobro ispiranje. Kombinacija specijalnih dodataka omogućuje emulgirajuci efekat.

Primena

konc: 3 - 5 %
temp: 60-80° C
vreme reakcije: 5 - 15min

SC 1010

Opis

Proizvod je alkalni hemijski odmašćivač u prahu koji služi za odmaščivanje metala, gvožđa, čelika, bakra i mesinga kao i za odmašćivanje delova od aluminijuma i materijala izrađenih od zamka.

Primena

konc: 20 – 50 g/l
temp: 60 – 80° C
vreme reakcije: 2-15min

SC 1010 PP

Opis

Proizvod je alkalni hemijski odmašćivač u prahu koji služi za odmaščivanje metala, gvožđa, čelika, bakra i mesinga kao i za odmašćivanje delova od aluminijuma i materijala izrađenih od zamka, sadrži najnoviju generaciju surfaktanata za odmašćivanje metala i na nižim temperaturama.

Primena

konc: 20-50 g/l
temp: 60-80° C
vreme reakcije: 2-15min

SC 204 H

Opis

Proizvod je tecni odmašćivač koji se primenjuje za hemijsku pripremu svih vrsta materijala. Koristi se u postupku potapanja i ultrazvucnog odmašćivanja.

Primena

konc: 5%
temp: 30 - 60° C
vreme reakcije: 10 - 15 min

SC 206

Opis

Proizvod je alkalni jednokomponentni tečni odmašćivač namenjen za odmašćivanje materijala od čelika, gvožđa, aluminijuma i legura aluminijuma, pocinkovanih materijala, obojenih metala kao i plastike.

Primena

konc: 1-3% prskanjem; 3-5% potapanjem
temp: sobna - 55° C
vreme reakcije: 1-5min

SC 227

Opis

Proizvod je visokoalkalni jednokomponentni tečni odmašćivač namenjen za odmašćivanje materijala od čelika, gvožđa i obojenih materijala (magnezijuma). Napravljen je na bazi odgovarajućih surfaktanata za detaljno odmašćivanje površine delova, pogodan za rad na nižim temperaturama u poređenju sa klasičnim hemijskim odmašćivačima.

Primena

konc: 30 do 50 g/l
temp: 45 - 60° C
vreme reakcije: 10 - 20 min

SC 229

Opis

Jako alkalni odmašćivač koji se koristi za odmašćivanje delova od gvožđa i čelika. Primenjuje se u procesima potapanja i ultrazvučnog odmašćivanja kao i u procesima elektroodmašćivanja. Služi i za skidanje produkata rđe.

Primena

konc: 50 - 100 g/l
temp: 50 - 75°C kao topli odmašćivač
Sobna - 40°C kod elektroodmašćivanja
vreme reakcije: 5 -20 min

SC 232 K

Opis

Proizvod je tečni blago alkalni odmašćvač bez silikata koji se koristiti u sistemima potapanja ili prskanja za odmašćivanje čelika, aluminijuma i mesinga. Veoma efikasno uklanja masnoće, ulja, pigmente i ostale nečistoće.

Primena

konc: 2-6%
temp: 40 - 90° C
vreme reakcije: 1-10min

SC 256

Opis

Proizvod je visoko alkalni praškasti odmašćivač koji služi za pripremu komada izrađenih od gvožđa i čelika. Koristi se za pripremu komada pre fosfatiranja. Ne sadrži silikate , proizvod štiti delove od korozije. Može se koristiti u postupcima potapanja ili pod visokim pritiskom.

Primena

konc: 5 % temp: 60 - 80°C

SC 268

Opis

Proizvod je visoko alkalni odmašćivač za pripremu pred emajliranje. Preparat sadrži surfaktant, ne sadrži silikate, ima dobru provodljivost i dug vek trajanja. Može se primeniti u postupku potapanja, ultrazvučnom postupku i pod pritiskom, kao i u linijama sa tunelima za različite materijale kao što su čelik i razne legure.

Primena

konc: 5-10% potapanje i prskanje; 1 - 3% prskanje pre bojenja
temp: 50 -80° C
vreme reakcije: 10 -15min potapanje i prskanje; 0.5 - 3min prskanje pre bojenja

SC 277

Opis

Proizvod je praškasti elektrohemijski odmašćivač za delove od čelika , cinka , bakra i mesinga. Može da se koristi anodno za komade od čelika i katodno za komade od mesinga i bakra .

Primena

konc: 3- 10 kg
temp: sobna - 50° C
vreme reakcije: 3- 30 sec anodno; 30 - 180 sec katodno

SC 279

Opis

Proizvod je praškasti odmašćivač koji se koristi za pripremu komada od gvožđa i čelika u postupku potapanja. Koristi se za uklanjanje jakih zamašćenja jer sadrži tenzide koji omogućuju izuzetno odmašćivanje i dugotrajnu upotrebu.

Primena

konc: 5-8%
temp: 60-90° C
vreme reakcije: 5- 15 min

SC 288 EH

Opis

Proizvod je praškasti odmašćivač koji se koristi za pripremu komada od gvožđa i čelika u postupku elektrohemisjkog odmašćivanja ili odmašćivanja potapanjem. Koristi se za uklanjanje jakih zamašćenja jer sadrži tenzide koji omogućuju izuzetno odmašćivanje i dugotrajnu upotrebu.

Primena

konc: 1-3% elektrohemijsko odmašćivanje; 3-5%potapanjem
temp: sobna -50° C elektrohemijsko; 60-80° C potapanjem
vreme reakcije: 1-2min elektrohemijsko; 5- 10 min potapanjem

SC 2880

Opis

Proizvod je praškasti alkalni odmašćivač koji se koristi za pripremu komada od gvožđa i čelika u postupku odmašćivanja potapanjem. Koristi se za uklanjanje jakih zamašćenja jer sadrži tenzide koji omogućuju izuzetno odmašćivanje i dugotrajnu upotrebu. Služi takođe za pripremu delova pred proces emajliranja.

Primena

konc: 3-5%
temp: 50-70° C
vreme reakcije: 5-10min

Specijalni proizvodi za dodatna odmašćivanja

PATITNIT

Opis

Proizvod je koncentrovani preparat koji na delovima od bakra i mesinga daje dekorativnu prevlaku od svetlo braon do crne boje.

Primena

konc: 5-10%
temp: sobna - 40° C
vreme reakcije: 0.5 - 3 min

SC 1053

Opis

Preparat za pasivizaciju čelika i livenog gvožđa na bazi amina. Koristi i kao inhibitor korozije prilikom testiranja varova pod pritiskom kao dodatak vodi.

Primena

konc: 30 - 50 g/l
temp: sobna - 80° C
vreme reakcije: 2 - 15 min

SC 115

Opis

Specijalni inhibitor za pripremu komada pred galvanske procese za hlorovodiničnu kiselinu

Primena

konc: 0.1 - 3%
temp: sobna
vreme reakcije: 5 - 15 min

SC 117 CP

Opis

Proizvod je višenamenski aditiv za kiseline koje se koriste za dekapiranje. Zahvaljujući kombinaciji komponenata omogućava poboljšano nagrizanje produkata korozije i cundera, smanjuje (inhibira) nagrizanje osnovnog metala i poboljšava kvašenje površine kao i smanjenje isparavanja kiseline.

Primena

konc: 3 - 5%
temp: 15- 30° C
vreme reakcije: 1- 5min

SC 119 CNO/S

Opis

Specijalni kiseli odmašćivač sa posebnim inhibitorima i specijalnim surfaktantima za skidanje masnoće i cundera u procesu bajcovanja pred galvanske procese

Primena

konc: 10 - 20%
temp: sobna - 35° C
vreme reakcije: 5 - 15 min

SC 121

Opis

Proizvod se koristi za skidanje rđe čelika, aluminijuma, cinka i kaljenih delova, na bazi je fosforne kiseline, inhibitora i sredstva za dezoksidaciju.

Primena

konc: 10%
temp: sobna - 55° C
vreme reakcije: 15-45min

SC 122

Opis

Tečan kiseli odmašćivač koji uklanja oksidne nečistoće, ulja, masnoće i pigmente. Proizvod uspešno posvetljava aluminijum, obojene metale, kaljene komade i kod primene na aluminijumu blago matira površinu.Nagriza gvožđe i čelik. Pogodan za odmašćivanje u postupku potapanja, ultrazvuka ili prskanja.

Primena

konc: 2 -5 %
temp: 40 - 80° C
vreme reakcije: 1 - 15 min

SC 418

Opis

Proizvod je tečan preparat za dekapiranje delova od čelika, mesinga, cinka i njegovih legura, služi za aktiviranje površine pre nanosenja galvanskih prevlaka.

Primena

konc: 5 - 9% čelik i mesng; 1 - 4% cink i legure
temp: 15 -25° C
vreme reakcije: 1- 2 min

SC 522

Opis

Proizvod je koncentrat koji se primenjuje kao prvi korak u pripremi pre nanošenja drugih metala na aluminijum i njegove legure. Ima veoma nizak viskozitet i dobru moći otkapavanja, dobru moć kvašenja delova i pri podizanju predmeta dobro se skida. Obrazuje ravnomeran sloj na aluminijumu i legurama aluminijuma koje sadrže silicijum i bakar. Primenjuje se u postupku potapanja.

Primena

konc: 200ml/l
temp: 20-45°C
vreme reakcije: 0.5 - 5 min

Metalne prevlake

Svi proizvodi dr Hesse mogu se dobiti na zahtev kupca preko kompanije Solchem uz punu tehničku podršku našeg stručnog tima.
Svi proizvodi Chemetall mogu se dobiti na zahtev kupca preko kompanije Solchem uz punu tehničku podršku našeg stručnog tima.

www.drhesse.de/product
www.chemetall.com/product
Nemetalne prevlake

Svi proizvodi dr Hesse mogu se dobiti na zahtev kupca preko kompanije Solchem uz punu tehničku podršku našeg stručnog tima.
Svi proizvodi Chemetall mogu se dobiti na zahtev kupca preko kompanije Solchem uz punu tehničku podršku našeg stručnog tima.

www.drhesse.de/product
www.chemetall.com/product